Jaki kierunek studiów wybrać?

Wybór szkoły wyższej jest najbardziej znaczącym wyborem, jaki kiedykolwiek dokona maturzysta.

To, na co się zdecydujesz i gdzie pójdziesz do szkoły, ma znaczący wpływ na Twoje perspektywy zawodowe.

Dla niedawnych absolwentów szkół średnich, którzy wciąż próbują określić swoją przyszłość, przygotowaliśmy ten materiał.

DYLEMATY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ, KTÓRE NIGDY NIE ZOSTANĄ ROZWIĄZANE

Z tym pytaniem co roku zmagają się tysiące maturzystów.

Jeden z kilku możliwych wyników. Możesz specjalizować się w prawie każdej dziedzinie, jaką można sobie wyobrazić, od inżynierii i informatyki, przez zoologię i antropologię, po lingwistykę i filozofię. To całkiem imponująca i długa lista.

Więc, jakich zasad powinieneś się trzymać, aby uniknąć przyszłych rozczarowań? Czy poświęcasz czas na wysłuchanie opinii bliskich ci osób, takich jak rodzice i przyjaciele? Gdzie znaleźć aktualne, dokładne dane na temat kierunków oferowanych przez różne uczelnie?

Skorzystaj z wielu pomocnych treści poradniczych naszego portalu. Uporządkowaliśmy wszystkie dane tak, aby przyszły student mógł szybko zlokalizować informacje o: możliwościach studiowania, kierunkach, zasadach rekrutacji, perspektywach zatrudnienia, szkołach w niektórych ośrodkach miejskich.

Pod każdą szkołą znajdziesz komentarze i opinie, a nasze wyszukiwarki uwzględniają szeroki zakres kryteriów wyszukiwania.

STUDIA W POLSCE

Nasz system edukacji oparty jest na tzw. systemie bolońskim. Polega on na rozdzieleniu studiów licencjackich lub inżynierskich (stopień wstępny) od dodatkowych studiów magisterskich (stopień drugi). Istnieje również zbiór kierunków realizowanych jako jednolite studia magisterskie (np. medycyna, lekarsko-dentystyczny, psychologia, prawo, weterynaria, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna).

Osiągnięcia studentów mierzone są za pomocą punktów ECTS (European Credit Transfer System). Takie podejście ułatwia studiowanie za granicą, np. w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus+. Możemy uczęszczać na ćwiczenia i wykłady z tych samych lub podobnych dyscyplin co na naszej uczelni na uczelniach w innych krajach. Zajęcia dobierane są w taki sposób, aby łączna liczba punktów ECTS uzyskanych w obu jednostkach akademickich była taka sama.

Tryby studiów

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia zdalne (on-line)

Rodzaje studiów obejmują

 • Studia licencjackie, inżynierskie, a także jednolite magisterskie.
 • Studia drugiego stopnia, często nazywane magisterskimi poststudenckimi
 • Studia doktoranckie, czyli studia trzeciego stopnia
 • Kształcenie podyplomowe

Dlatego od razu zdecyduj, czy chcesz realizować studia w trybie stacjonarnym (dawniej zwanym dziennym) czy niestacjonarnym (dawniej zwanym zaocznym). Na pierwszym typie zajęcia odbywają się w dni powszednie o różnych porach, czasem od rana do wieczora, z tzw. okienkami pomiędzy wykładami lub ćwiczeniami.

Studia niestacjonarne mają zajęcia w określone weekendy (zazwyczaj w piątek po południu, w soboty i niedziele), co pozwala na zachowanie zaangażowania zawodowego przy jednoczesnym zarabianiu pieniędzy. Ten rodzaj edukacji jest popularny wśród studentów, którzy łączą pracę z nauką.

Studia pierwszego stopnia trwają zazwyczaj od 3 do 3,5 roku, po których otrzymasz tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera. Masz wtedy kilka alternatyw na przyszłość: możesz od razu rozpocząć pracę i kontynuować naukę w szkole. Alternatywnie możesz od razu podjąć studia magisterskie i wejść na rynek pracy z tytułem magistra. Nawet jeśli chcesz wejść na rynek pracy od razu po ukończeniu studiów licencjackich, zawsze możesz wrócić na studia i zdobyć pełny tytuł magistra. Doktorat może być realizowany tylko przez absolwenta studiów drugiego stopnia.

Jednolite studia magisterskie trwają od 5 do 6 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Jakie czynniki powinienem wziąć pod uwagę przed wyborem uczelni?

Jeśli masz problemy z podjęciem decyzji o wyborze kierunku studiów, zacznij od określenia dziedziny, która najbardziej Cię interesuje.

Aby uprościć sobie tę pracę, odpowiedz najpierw na następujące pytania:

 • Jakie są Twoje ulubione przedmioty szkolne?
 • Jakie są Twoje zainteresowania?
 • Jakie jest Twoje hobby?
 • Co masz nadzieję osiągnąć w przyszłości?
 • Czy myślisz bardziej naukowo czy humanistycznie?
 • W czym jesteś lepszy od swoich kolegów z klasy?
 • Co myślą o tobie twoi instruktorzy?
 • Co mówi ci twoja intuicja?

Odpowiedzi, które sobie udzielisz, będą dla Ciebie podpowiedzią, jaką drogą powinny pójść Twoje decyzje. Może to pomóc Ci w wyborze idealnej dla Ciebie formy edukacji szkolnej.

MODELE STUDIÓW W POLSCE

Ze względu na dużą liczbę szkół wyższych np. w Polsce, opcje maturzysty nie są proste. Kandydat ma w ofercie ponad tysiąc kierunków studiów, w tym kierunki unikatowe i makrokierunki.

Szczególne zainteresowania i preferencje maturzysty powinny być najistotniejszym czynnikiem przy wyborze studiów. Uważa się, że predyspozycje ucznia są naturalnym drogowskazem wskazującym, które kierunki studiów będą dla niego najbardziej odpowiednie. Nie jest dobrym pomysłem uleganie modom, kalkulacjom, namowom kolegi czy przyjaciela.

Oczywiście należy rozmawiać ze starszymi studentami i szukać informacji w wielu źródłach, ale kluczowe jest, aby ostateczną decyzję podjąć samemu, świadomie, wykorzystując całą zgromadzoną wiedzę o sobie i innych opcjach edukacyjnych. Tylko wtedy nauka ma szansę stać się przyjemna i satysfakcjonująca.

Wybierając na kierunku studiów w Polsce, masz kilka możliwości oraz TYPY studiów:

 • studia artystyczne
 • studia biologiczno przyrodnicze
 • studia ekonomiczne
 • studia humanistyczne
 • studia filologiczne
 • studia medyczne
 • studia pedagogiczne
 • studia prawno-administracyjne
 • studia społeczne
 • studia techniczne
 • studia turystyczno-sportowe
 • studia wojskowe i morskie

Kolejnym etapem będzie zebranie informacji o poszczególnych kierunkach oferowanych przez uczelnie, specjalnościach oraz perspektywach zatrudnienia absolwentów. Źródeł takich informacji jest wiele, m.in. internetowe portale edukacyjne, fora zawierające opinie studentów, rankingi uczelni, media społecznościowe, domy otwarte uczelni, broszury, biuletyny, strony internetowe szkół. Z taką wiedzą dokonanie ostatecznych ocen nie powinno stanowić trudności.

Klasyfikacja studiów według  dziedzin

Z kategoryzacją dziedzin i dyscyplin naukowych przyjętą rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. można się spotkać szukając informacji o rodzajach studiów. W ślad za rządową kategoryzacją, w Polsce dostępne są obecnie następujące dyscypliny studiów:

Dziedzina nauk humanistycznych

 • archeologia
 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki o sztuce

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

 • architektura i urbanistyka
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 • nauki farmaceutyczne
 • nauki medyczne
 • nauki o kulturze fizycznej
 • nauki o zdrowiu

Dziedzina nauk rolniczych

 • nauki leśne
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • weterynaria
 • zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk społecznych

 • ekonomia i finanse
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • prawo kanoniczne
 • psychologia

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

 • astronomia
 • informatyka
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

Dziedzina nauk teologicznych

 • nauki teologiczne

Dziedzina sztuki

 • sztuki filmowe i teatralne
 • sztuki muzyczne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki