POLITECHNIKA ŁÓDZKA kierunki studiów – 2023/2024

Struktura akademicka Politechniki Łódzkiej obejmuje dziewięć wydziałów, Centrum Kształcenia Międzynarodowego oraz Centrum Papiernictwa i Poligrafii. W ofercie znajduje się sześćdziesiąt kierunków studiów, zarówno specjalistycznych, jak i o szerokim zakresie tematycznym.
Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Oferujemy programy prowadzące do uzyskania tytułu licencjata, inżyniera i licencjata, a także programy prowadzące do uzyskania tytułu magistra w dziedzinie nauk ścisłych lub inżynierii. Uniwersytet oferuje kursy w sztuce, inżynierii, informatyce, fizyce, chemii, biologii, geologii, zoologii i wielu innych dyscyplinach naukowych i nienaukowych.

Studenci Politechniki Łódzkiej mają możliwość studiowania na kierunkach, na których zajęcia prowadzone są w języku angielskim:

oraz w języku francuskim na kierunku:

elektronika i telekomunikacja oferuje również electives w różnych subpolach, z których wszystkie są prowadzone w języku angielskim. Kierunek Elektronika Stosowana (Otwiera nowe okno) (drugi stopień).

Najlepsze uczelnie w Polsce, takie jak Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska i Politechnika Warszawska, współpracują z Politechniką Łódzką, oferując swoim studentom kursy w dziedzinach takich jak biogospodarka (otwiera się w nowym oknie) i chemia budowlana (otwiera się w nowym oknie).

Programy drugiego stopnia są również dostępne w nanotechnologii czy elektronice i telekomunikacji, z instrukcją prowadzoną w tandemie z zagranicznych instytucji (University of Twente, University of Naples Federico II), aby ułatwić przyznanie podwójnego stopnia.

Dla osób z tytułem magistra istnieje możliwość dalszego kształcenia naukowego na poziomie doktoratu. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Politechniki Łódzkiej kształci przyszłych naukowców z całego świata. Kandydaci mają dostęp do 12 różnych kierunków studiów, środowiska nauki wyłącznie w języku angielskim, wykładów profesorów wizytujących, mobilności oraz możliwości udziału w szkołach letnich i projektach badawczych.