Politechnika Warszawska (PW) kierunki studiów 2023

Studenci aplikujący na Politechnikę Warszawską na rok szkolny 2023/2024 będą mieli dostęp do ponad 60 różnych koncentracji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Na podstawie liczby otrzymanych aplikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Politechnice Warszawskiej na rok akademicki 2022/2023, w pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków znalazły się informatyka (2104), zarządzanie (1825), budownictwo (1817), informatyka stosowana (1569) oraz cyberbezpieczeństwo (1478).

Cyberbezpieczeństwo (24,6), zarządzanie (20), automatyka i robotyka (15), inżynieria Internetu rzeczy (14), inżynieria mechaniczna i projektowanie maszyn (12) były najbardziej konkurencyjnymi kierunkami pod względem aplikacji na dostępne miejsce (14).

Politechnika Warszawska  – najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:

 • informatyka: 25 kandydatów
 • zarządzanie: 20 kandydatów
 • automatyka i robotyka: 15 kandydatów
 • inżynieria Internetu rzeczy: 14 kandydatów
 • mechanika i projektowanie maszyn: 14 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

Politechnika Warszawska od dawna produkuje innowacyjnych inżynierów i udanych studentów magisterskich i doktoranckich, a ci absolwenci przeszli do pracy w znakomitych korporacjach, gdzie wykorzystują swoją nowo odkrytą wiedzę i umiejętności, aby rozwijać swoje dziedziny.

Dwadzieścia różnych wydziałów Politechniki zapewnia kursy w szerokim zakresie dyscyplin. Każdy, od chemika, przez fizyka, matematyka, architekta, po fana automatyki i robotów czy logistyka, poczuje się na kampusie jak w domu.

Wykłady na Politechnice Warszawskiej prowadzone są przez ekspertów, a studenci zdobywają mnóstwo praktycznych doświadczeń laboratoryjnych. Uczelnia pokazuje, że wysoki poziom osobistej motywacji i wytrwałości może zapewnić wybraną przez siebie pozycję w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Politechnika Warszawska – kierunki studiów 2023/2024

 • Administracja – Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW
 • Aerospace engineering – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Architecture – Wydział Architektury PW
 • Architektura – Wydział Architektury PW
 • Automatyka i robotyka – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Automatyka i robotyka stosowana – Wydział Elektryczny PW
 • Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa – Wydział Mechatroniki PW
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych – Wydział Mechaniczny Technologiczny PW
 • Biogospodarka – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Biotechnologia – Wydział Chemiczny PW
 • Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego – Wydział Inżynierii Lądowej PW
 • Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego – Wydział Transportu PW
 • Budownictwo – Wydział Inżynierii Lądowej PW
 • Budownictwo – Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii – Oddział w Płocku
 • Civil engineering – Wydział Inżynierii Lądowej PW
 • Computer science – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Computer science and information systems – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Cyberbezpieczeństwo – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Ekonomia – Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych – Oddział w Płocku
 • Electric and hybrid vehicles engineering – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Electrical engineering – Wydział Elektryczny PW
 • Elektromobilność – Wydział Elektryczny PW
 • Elektronika – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Elektronika i telekomunikacja – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Elektrotechnika – Wydział Elektryczny PW
 • Energetyka – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Environmental engineering – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Fizyka techniczna – Wydział Fizyki PW
 • Fotonika – Wydział Fizyki PW
 • Geodezja i kartografia – Wydział Geodezji i Kartografii PW
 • Geoinformatyka – Wydział Geodezji i Kartografii PW
 • Gospodarka przestrzenna – Wydział Geodezji i Kartografii PW
 • Informatyka – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Informatyka i systemy informacyjne – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Informatyka stosowana – Wydział Elektryczny PW
 • Inżynieria biomedyczna – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Inżynieria biomedyczna – Wydział Mechatroniki PW
 • Inżynieria chemiczna i procesowa – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
 • Inżynieria i analiza danych – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Inżynieria internetu rzeczy – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Inżynieria materiałowa – Wydział Inżynierii Materiałowej PW
 • Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Inżynieria środowiska – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Inżynieria środowiska – Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii – Oddział w Płocku
 • Inżynieria zarządzania – Wydział Zarządzania PW
 • Lotnictwo i kosmonautyka – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Matematyka – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Matematyka i analiza danych – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Mechanika i budowa maszyn – Wydział Mechaniczny Technologiczny PW
 • Mechanika i budowa maszyn – Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii – Oddział w Płocku
 • Mechanika i projektowanie maszyn – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Mechanika pojazdów i maszyn roboczych – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Mechatronics – Wydział Mechatroniki PW
 • Mechatronics of vehicles and construcion machinery – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Mechatronika – Wydział Mechatroniki PW
 • Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Ochrona środowiska – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Papiernictwo i poligrafia – Wydział Mechaniczny Technologiczny PW
 • Power engineering – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Robotyka i automatyka – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Technologia chemiczna – Wydział Chemiczny PW
 • Technologia chemiczna – Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii – Oddział w Płocku
 • Telecommunications – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Telekomunikacja – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Transport – Wydział Transportu PW
 • Zarządzanie – Wydział Zarządzania PW
 • Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej – Wydział Zarządzania PW
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Dowiedz się więcej o studiach: www.pw.edu.pl