Typy Studiów

Łatwo dać się przytłoczyć różnorodnością kierunków studiów w Polsce. Setki odrębnych dyscyplin akademickich, tysiące szkół wyższych i dziesiątki ośrodków miejskich poświęconych szkolnictwu wyższemu. Podjęcie decyzji wśród ogromnej liczby dostępnych opcji edukacyjnych może być wyzwaniem.

Sprawdź opisy kierunków, jeśli masz problem z wyborem między studiami technicznymi a humanistycznymi. Te cechy są szyte przez nas na miarę dla Ciebie. Ekonomia, biologia, psychologia, pedagogika, prawo, rząd, sport, turystyka, siły zbrojne oraz morza i oceany – to wszystko zostało tu ujęte. Po przeczytaniu tej części, będziesz miał lepsze pojęcie o swoich osobistych preferencjach i mocnych stronach, co uprości wybór najbardziej odpowiedniej opcji.

 

 

https://opinieouczelniach.pl/typy-studiow/

UNIWERSYTETY ARTYSTYCZNE BIOLOGICZNO-PRZYRODNICZE
EKONOMICZNE FILOLOGICZNE HUMANISTYCZNE
MEDYCZNE PEDAGOGICZNE PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
SPOŁECZNE TECHNICZNE TURYSTYCZNO-SPORTOWE
WOJSKOWE I MORSKIE
PWSZ
 

 

Studia podyplomowe


Po ukończeniu studiów licencjackich, będziesz ograniczony do kierunków oferowanych na poziomie pierwszego stopnia. Jeśli interesuje Cię dziedzina techniczna, możesz uzyskać tytuł licencjata lub inżyniera po studiach trwających odpowiednio trzy lub cztery lata. Przeglądaj przewodnik po zasobach dla studentów.

Nauka do stopnia magistra


Uzyskanie tytułu magistra jest jedyną opcją dla tych, którzy chcą iść do szkoły wyższej ponownie po zdobyciu tytułu licencjata, więc tak się nazywają. Są one przeznaczone do rozszerzenia na fundamencie ustanowionym w początkowym programie studiów i zazwyczaj trwa dwa lata. Stopień magistra może być realizowany w innym obszarze akademickim niż ten, w którym został zdobyty tytuł licencjata. Jest to bardziej skomplikowane, ponieważ informacje o drugim stopniu zazwyczaj odwołują się do wiedzy pierwszego stopnia w tym samym temacie studiów. Niemniej jednak, często są tacy, którzy podejmują tę decyzję tak czy inaczej. Ma to dodatkową korzyść w postaci możliwości podwojenia przydatności wykształcenia w ciągu zaledwie 5-6 lat.


Zajęcia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym


Terminy „studia stacjonarne” i „studia niestacjonarne” odnoszą się po prostu do ilości czasu poświęconego na naukę. Zajęcia dla studentów stacjonarnych trwają zazwyczaj od poniedziałku do piątku. Zajęcia na studiach niestacjonarnych często odbywają się w weekendy, w soboty i niedziele. Studiowanie w pełnym wymiarze godzin na uczelni publicznej zazwyczaj nic nie kosztuje, co jest kolejnym sposobem, w jaki różni się od edukacji w niepełnym wymiarze godzin. Z drugiej strony, powszechną praktyką jest udzielanie przez uczelnie wsparcia finansowego studentom zapisanym na programy niestacjonarne.

Czy chcesz pracować w ciągu dnia lub tylko kilka godzin w tygodniu?


Osoby, które przywiązują dużą wagę do swojej edukacji i są w stanie w pełni poświęcić się nauce, wybierają studia w pełnym wymiarze godzin. Osoby, które mają pełnoetatową pracę lub są bardziej ambitne, wybierają studia niestacjonarne, ponieważ nie mogą poświęcić swojego życia żadnej z tych opcji. Studenci studiów niestacjonarnych muszą być bardziej zmotywowani i zorganizowani, aby odnieść sukces. Studenci, którzy mogą uczęszczać na zajęcia tylko w niepełnym wymiarze godzin, muszą wcisnąć tę samą ilość informacji w dwa dni, co studenci w pełnym wymiarze godzin. Nie można na to nic poradzić. Jednak może to być korzystne, aby uczęszczać do szkoły w niepełnym wymiarze godzin. Dzięki nim możliwe jest połączenie zatrudnienia i szkoły. Posiadanie doświadczenia w świecie rzeczywistym przed rozpoczęciem studiów jest niezbędne.

 

Sprawdź Jak przygotować się do studiów za granicą?