Czy warto nieść pomoc dzieciom?

Takie pytanie jest bezzasadne. My wychowani w duchu miłości do młodszych i słabszych wiemy, że pomoc dzieciom, to nie ewentualna chęć, a wręcz obowiązek. Nasz instynkt doskonale wie, że to grupa, która oczekując na naszą pomoc musi ją otrzymać.

Pomoc dzieciom świadczą najczęściej powołane do tego fundacje. Fundacja to forma prawna organizacji pozarządowej, która gromadzi kapitał przeznaczony na określony cel. Rodzaj organizacji pozarządowej niosącej pomoc dzieciom jest fundacja filantropijna. Jej kapitał stanowią wpłaty od osób fizycznych lub innych podmiotów prawnych. Warto wspomagać ich działalność, bo warto nieść pomoc dzieciom.

Warto nieść pomoc dzieciom bohaterów?

To kolejne pytanie, na które jest jedna odpowiedź. Oczywiście, że warto. Żołnierze, strażacy, policjanci na co dzień mierzą się z niebezpieczeństwem, które niesie ich zawód. Decydując się na służbę składają przysięgę, a słowa roty mówią: „służyć swojemu narodowi”. Narodowi, czyli każdemu z nas. My zatem mamy obowiązek, by nieść pomoc dzieciom tych ludzi, którzy stracili zdrowie lub życie za nas. Wykonują swój zawód z poświęceniem, a są zwykłymi ludźmi, którzy mają rodziny w tym potomstwo. To ono jest najbardziej poszkodowane, gdy ich rodzic ulega wypadkowi lub traci życie pełniąc służbę. Pomoc dzieciom bohaterów niesie fundacja „Dorastaj z Nami”, którą warto wesprzeć. 

Pomoc dzieciom świadczona przez fundację „Dorastaj z Nami”

Pomoc dzieciom naszych bohaterów świadczona przez powołaną do życia fundację „Dorastaj z Nami” jest dwukierunkowa. Młodzi ludzie mogą skorzystać z pomocy finansowej, takiej jak dopłaty do czesnego do przedszkola, szkoły lub studiów. Dopłaty do zajęć wyrównawczych, takich jak korepetycje. Wsparcie finansowe dotyczy także dojazdów do szkół czy opłaty za internat lub akademik. Bardzo ważnym kierunkiem wspomożenia jest pomoc dzieciom świadczona przez psychologów współpracujących z fundacją.

1 thought on “Czy warto nieść pomoc dzieciom?

Comments are closed.