Studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne

Jest takie stare przysłowie, które mówi: „Pieniądze rządzą światem”. Niezależnie od tego, czy ktoś podpisuje się pod tym punktem widzenia, czy nie, dziedzina ekonomii niezmiennie jest jednym z najbardziej poszukiwanych kierunków wśród studentów ubiegających się o przyjęcie do szkół wyższych.

Jeśli masz aspiracje stać się potentatem biznesowym, ekspertem w dziedzinie finansów i bankowości, inflacji i bezrobocia, lub broker akcji na giełdzie, a następnie uzyskanie stopnia w ekonomii będzie służyć jako rodzaj kamienia milowego dla swoich przyszłych przedsięwzięć zawodowych. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że poziom konkurencji dla kierunków ekonomicznych jest dość wysoki, a w rezultacie nie można sobie pozwolić na zaległości w arytmetyce. Lepiej mieć zdrowy szacunek do tej głowy środowiska naukowego i metodycznie przygotowywać się do rozszerzonej matury z przedmiotów ścisłych.

Uczelnie ekonomiczne to najlepsze miejsce dla tych, którzy mają umysł analityczny i potrafią łączyć dane w logiczny sposób, a także tych, którzy interesują się bieżącymi wydarzeniami dotyczącymi gospodarki zarówno w kraju, jak i na świecie.

Umiejętności zdobyte na zajęciach z ekonomii mają zastosowanie nie tylko w pracy zawodowej, ale także w codziennych sytuacjach i relacjach. Jeśli chodzi o zarządzanie budżetem domowym, przeliczanie kursów walut, ocenę ofert kredytowych różnych banków, dokonywanie zakupów ze znajomością praw konsumenta, korzystne jest posiadanie podstaw ekonomii. Absolwent zyskuje zrozumienie funkcjonowania gospodarki poprzez studiowanie ekonomii. Ma świadomość, jak maksymalizować zyski przy jednoczesnej minimalizacji wydatków, a także jak unikać monopolizacji.

Jaki rodzaj pracy jest dostępny po ukończeniu studiów ekonomicznych?

Studenci, którzy ukończyli studia na kierunku ekonomia lub dyscyplinie ściśle z nim związanej, często znajdują pracę w instytucjach finansowych, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, a także w działach finansowych przedsiębiorstw, które posiadają zarówno kapitał polski, jak i zagraniczny. Mogą znaleźć zatrudnienie w agencjach nieruchomości, agencjach rządowych, firmach księgowych, biurach doradztwa podatkowego, działach badań ekonomicznych czy organizacjach rządowych.

Ciekawostką jest, że dwa najpopularniejsze kierunki studiów ekonomia, finanse i rachunkowość oraz ekonomia ponownie znalazły się w pierwszej dwudziestce najpopularniejszych ofert edukacyjnych podczas rekrutacji, która miała miejsce rok temu.

Po uzyskaniu stopnia naukowego w dziedzinie ekonomii, absolwenci mogą kontynuować karierę w różnych dziedzinach, takich jak finanse, bankowość, księgowość i biznes. Mogą pracować na stanowiskach takich jak analityk finansowy, doradca finansowy, planista finansowy, analityk inwestycyjny lub menedżer portfela. Absolwenci mogą również pracować w doradztwie, pomagając firmom i organizacjom w podejmowaniu strategicznych decyzji finansowych.

Oprócz pracy w sektorze prywatnym, absolwenci mogą również znaleźć możliwości pracy w agencjach rządowych i organizacjach non-profit, gdzie mogą pracować nad kwestiami związanymi z polityką gospodarczą i rozwojem. Mogą również pracować w organizacjach międzynarodowych, takich jak Bank Światowy lub Międzynarodowy Fundusz Walutowy, gdzie mogą przyczynić się do globalnego rozwoju gospodarczego i stabilności.


Absolwenci mogą również zrobić karierę w dziedzinie badań, pracując dla think tanków, instytucji badawczych lub uniwersytetów. Mogą również pracować w mediach i dziennikarstwie, relacjonując kwestie ekonomiczne i trendy dla gazet, czasopism i publikacji internetowych.

Inną opcją dla absolwentów jest kontynuowanie dalszej edukacji w szkole wyższej, takiej jak program magisterski lub doktorancki w dziedzinie ekonomii. Może to otworzyć bardziej wyspecjalizowane możliwości kariery, takie jak zostanie profesorem lub badaczem na uniwersytecie, lub praca w laboratorium badawczym rządu lub przemysłu.

Ogólnie rzecz biorąc, studiowanie ekonomii może prowadzić do szerokiego zakresu możliwości kariery w sektorze prywatnym i publicznym, a także w badaniach i edukacji. Absolwenci z tytułem magistra ekonomii mają wiedzę i umiejętności, aby zrozumieć i przeanalizować kwestie ekonomiczne, i mogą przyczynić się do podejmowania świadomych decyzji finansowych i gospodarczych.

Absolwenci ekonomii  – Inna dziedzina

Inną dziedziną, którą absolwenci ekonomii mogą zgłębić, jest dziedzina analizy danych i ekonometrii. Obejmuje to stosowanie metod statystycznych i modeli matematycznych do analizy danych ekonomicznych i tworzenia prognoz dotyczących trendów i zjawisk gospodarczych. Ekonometrycy pracują w różnych ustawieniach, w tym akademickich instytucjach badawczych, agencjach rządowych i firmach prywatnych. Mogą również pracować jako analitycy danych w instytucjach finansowych, gdzie pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

Absolwenci mogą również kontynuować karierę w polityce publicznej, pracując dla agencji rządowych lub organizacji non-profit w celu opracowania i wdrożenia polityki, która promuje wzrost gospodarczy i stabilność. Mogą również pracować w organizacjach międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych lub Unia Europejska, gdzie mogą przyczynić się do opracowania i wdrożenia globalnej polityki gospodarczej.

Ponadto absolwenci mogą również pracować w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i energii odnawialnej, pracując dla firm, agencji rządowych lub organizacji non-profit w celu promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Mogą również pracować w dziedzinie ekonomii rozwoju, pracując nad promowaniem wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się i zmniejszeniem ubóstwa.

Wreszcie, absolwenci z dyplomem z ekonomii mogą również rozważyć kontynuowanie kariery w dziedzinie prawa, takie jak zostanie prawnikiem ekonomicznym lub ekspertem od prawa finansowego. Mogą również pracować jako analityk finansowy w kancelariach prawnych lub pracować z finansowymi agencjami regulacyjnymi, gdzie mogą pomóc w zapewnieniu zgodności z prawem finansowym i przepisami.

Ogólnie rzecz biorąc, dziedzina ekonomii oferuje szeroki zakres możliwości kariery dla absolwentów, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, a także w badaniach i edukacji. Absolwenci z dyplomem ekonomii mają wiedzę i umiejętności, aby analizować i rozumieć kwestie ekonomiczne, i mogą przyczynić się do promowania wzrostu gospodarczego i stabilności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O STUDIOWANIU EKONOMII

CZY UWAŻASZ, ŻE WARTO ZDOBYĆ TYTUŁ MAGISTRA EKONOMII?

Jeśli zdecydujesz się skoncentrować swoje studia na ekonomii, to oprócz zdecydowanej większości prywatnych szkół wyższych, będziesz mógł uzyskać dyplom praktycznie na każdym uniwersytecie, uczelni ekonomicznej, technicznej czy przyrodniczej. Dzieje się tak dlatego, że ekonomia jest jednym z najbardziej transferowalnych kierunków studiów. Jednym z najpopularniejszych wyborów jest kierunek ekonomia.

Tytuł magistra jest nadal oznaką wyróżnienia i szacunku, ale jest też coraz bardziej niezbędny dla osób dopiero rozpoczynających karierę. Osoby bez wykształcenia wyższego nie kwalifikują się na wszystkie stanowiska kierownicze. Te zawody wymagają ukończenia studiów wyższych. Ukończenie studiów licencjackich jest wymagane, aby zapisać się na studia magisterskie, doktoranckie lub MBA. W przypadku ubiegania się o stanowiska kierownicze w organizacjach korporacyjnych, te ostatnie są często wymaganymi składnikami CV kandydata. Ukończenie studiów jest prostą potrzebą, która musi być spełniona, aby przesunąć swoją karierę na pożądaną ścieżkę.

W większości przypadków okres spędzony w szkole jest również pierwszym okresem przeznaczonym na dopasowanie się do powołania. W tym momencie masz jeszcze możliwość wędrowania, poszukiwania i wybierania. Studenci, którzy są na ostatnich latach edukacji mają możliwość uczestniczenia w stażach lub praktykach, które są doskonałą okazją do zapoznania się z realiami funkcjonowania biznesu, zmierzenia się z rzeczywistymi problemami i zadaniami, zdobycia cennego doświadczenia oraz nawiązania kontaktów z profesjonalistami w danej dziedzinie.

Studenci, którzy angażują się w działalność pozaszkolną mają możliwość pełnego zaangażowania się w życie uczelni. Działalność w samorządzie studenckim oraz spotkania w ramach tematycznych kół naukowych dają możliwość doskonalenia umiejętności organizacyjnych i negocjacyjnych, poznania nowych ludzi i studentów uczęszczających na inne uczelnie, nawiązania kontaktów z profesjonalistami pracującymi w danych dziedzinach, a także uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez uczelnię.

JAKA PRACA PO STUDIACH EKONOMICZNYCH

Studia ekonomiczne obejmują bardzo zróżnicowany wachlarz dziedzin i tematów. Wystarczy zbadać koncentracje, które są udostępniane przez uniwersytety, aby zdać sobie sprawę, że pomyślne ukończenie niektórych koncentracji szkoli studentów, aby stać się ekspertami w szerokim zakresie dziedzin, w tym technicznych, prawnych, finansowych, ubezpieczeniowych, zarządzania, gospodarki międzynarodowej, nauk przyrodniczych i nauk społecznych. Dlatego istnieje wiele możliwych ścieżek kariery.

Absolwenci programów ekonomicznych są wyposażone do pracy w różnych dziedzinach, w tym konsultacji i doradztwa przedsiębiorstw, banków, instytucji finansowych i organizacji ubezpieczeniowych. Wykonują obowiązki administracyjne na szczeblu gminnym lub państwowym.

W organizacji, przygotowanie do pewnych operacji operacyjnych jest obowiązkiem kierownictwa. Specjaliści z doświadczeniem w tej dziedzinie mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdym dziale firmy zaangażowanej w produkcję lub dostarczanie towarów lub usług, w tym: planowanie, zakupy, magazynowanie, produkcja, dystrybucja, sprzedaż, transport, finanse, marketing, zasoby ludzkie i public relations.

Banki, firmy leasingowe, firmy brokerskie, firmy doradztwa finansowego, działy finansowe każdej korporacji, organizacje non-profit lub administracja rządowa, firmy ubezpieczeniowe i firmy konsultingowe wszystkie szukać usług finansistów, ponieważ są one profesjonalistami, którzy są w dużym zapotrzebowaniu.

Ogólnie rzecz biorąc, absolwenci programów ekonomicznych idą do pracy w różnych dziedzinach, w tym, ale nie tylko: menedżerowie firm; specjaliści w rozwoju przedsiębiorstw; dyrektorzy ekonomiczni w przedsiębiorstwach; analitycy w bankach i innych instytucjach finansowych; strategowie ekonomiczni; doradcy ekonomiczni; eksperci w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych; eksperci w instytucjach, które współpracują z Unią Europejską i firmami, które działają na rynkach UE; pracownicy w nauce i nauczaniu; i tak dalej.

KTO POWINIEN STUDIOWAĆ TEORIĘ EKONOMII?

Dla przyszłych przedsiębiorców, menedżerów, dyrektorów? Z pewnością.

Jak można określić, czy już się ją posiada, czy nie?

Silny zmysł analityczny to jedna z najważniejszych predyspozycji. Zarówno w odniesieniu do gospodarki globalnej, jak i lokalnej, zadaniem ekonomisty będzie zrozumienie i ocena wzajemnych powiązań i procesów składających się na życie gospodarcze. Będzie on przewidywał zjawiska przy użyciu odpowiednich instrumentów, a na podstawie tych informacji będzie dokonywał osądów, które są tak idealne, jak to tylko możliwe. Po dokonaniu tych wyborów, człowiek jest następnie osiodłany ze znaczną ilością odpowiedzialności.

Zdolność do efektywnego działania w warunkach ograniczeń czasowych, jak również odporność na stres będą cenne w codziennym zatrudnieniu. Korzystna będzie umiejętność negocjowania warunków umów, opracowywania budżetów, pozyskiwania kontrahentów, pielęgnowania kultury sprzyjającej pracy zespołowej, a także łatwość nawiązywania kontaktów z innymi.

Czy posiadasz którąś z tych cech? Masz zmysł przywódczy, pracujesz nad doskonaleniem siebie i umiesz efektywnie zarządzać swoim czasem? Czy myślisz o założeniu własnej firmy w bliższej lub dalszej przyszłości? Wybór kierunku studiów ekonomicznych będzie prawdopodobnie mądrą decyzją.

W trakcie studiów czeka na Ciebie wiele tematów analitycznych i finansowych, a także zastosowanie instrumentów matematycznych. Jednak biorąc pod uwagę, że myślisz o kierunku ekonomicznym, Twoją najmocniejszą stroną jest najprawdopodobniej matematyka. Wynik egzaminu licencjackiego z tego przedmiotu będzie miał istotny wpływ na to, jak dobrze wypadniesz podczas rekrutacji.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA EKONOMICZNE

W całym procesie rekrutacji na kierunki ekonomiczne brane są pod uwagę wyniki kandydata na poziomie maturalnym z poszczególnych dyscyplin wybranych przez daną uczelnię. Na to prawie zawsze składa się matematyka i język obcy, dodatkowo jeden temat wybrany z listy innych przedmiotów możliwych do wyboru. W większości przypadków uczelnie wymagają oceny z geografii, historii, informatyki lub wosu. Może być również trochę biologii lub chemii zaangażowanych w badania towarów.

Jeśli chcesz studiować zarządzanie na Politechnice Warszawskiej, o przyjęciu na studia zadecydują wyniki matury z matematyki, języka obcego i jednego przedmiotu wybranego z następujących opcji: fizyki, chemii, biologii, informatyki lub geografii. Na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę wyniki kandydata z matematyki na poziomie podstawowym oraz z jednego przedmiotu dodatkowego wybranego spośród następujących opcji: matematyka (rozszerzona), fizyka, chemia, informatyka, geografia.

Na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kandydat musi posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej z bardzo dobrą oceną z matematyki, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, informatyka, geografia. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na ten sam kierunek zostaniesz wybrany na podstawie wyniku z języka polskiego oraz przedmiotu, który wybierzesz spośród następujących opcji: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka lub wos.

Jak widać, przepisy dotyczące rekrutacji różnią się nieco w zależności od uczelni, mimo że są porównywalne. Zawsze upewnij się wcześniej, które tematy będą niezbędne do zakwalifikowania się na konkretną uczelnię i włóż jak najwięcej wysiłku w uzyskanie jak najwyższego wyniku z tych dziedzin.

Zwróć uwagę, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest jedyną uczelnią ekonomiczną na świecie, która w procesie rekrutacji, oprócz przeliczania wyników uzyskanych na maturze, przewiduje również test wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Test ten można znaleźć w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W zdecydowanej większości szkół prywatnych obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Niemniej jednak, przed wyborem uczelni, powinieneś zbadać, czy temat, który studiowałeś na maturze, będzie czynnikiem w decyzji o przyjęciu.

 

1 thought on “Studia ekonomiczne

Comments are closed.